ทุนการศึกษา

นัดพบตลาดงานพยาบาล RMUTT Nursing job fair 2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการ RMUTT Nursing job fair 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารกับการรับสมัครงานของสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลโดยตรง การจัดงานในครั้งนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลรามารธิบดี, เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, โรงพยาบาล CGH สายไหม, โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare, โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลรวมใจรักษ์, โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลรามคำแหง, และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “เส้นทางในการประกอบวิชาชีพการในต่างประเทศ โดย พว.ธีรยุทธ อยู่นันต์ CEO & Founder, Bright RN การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายอันดีร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการต่างๆ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน ผ่านการจ้างงานเต็มที่และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง #Nurse@RMUTT SDG3, SDG8

นัดพบตลาดงานพยาบาล RMUTT Nursing job fair 2023 Read More »

ทุนการศึกษาโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก  เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาล เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับสมัคร วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ประกาศผล วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ทำสัญญารับทุน 28 – 30 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดของทุน ทุนละ 40,000 ต่อปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแม่สอด 4 ปี บรรจุรับราชการเมื่อมีตำแหน่งทันที ช่องทางการรับสมัคร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด ติดต่อ ทาง LINE @SSD_YAWIVHAI @SURIMONGKOL เบอร์โทรศัพท์ 0871135380 0956318242  

ทุนการศึกษาโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก Read More »

ทุนการศึกษาสร้างโอกาศพยาบาลที่พร้อมทำงานในชนบท ปี 2566

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล รับทุนการศึกษาสร้างโอกาศพยาบาลที่พร้อมทำงานในชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 Stone family USA. ได้มอบทุนการศึกษาผ่านสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 3 แสนบาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน 1) ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าใช้จ่ายอื่นที่สถาบันการศึกษากำหนด 2) ค่าอุปกรณ์การศึกษา 3) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามความจำเป็น เช่น ค่าที่พักและค่าอาหาร คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2566 มีเรียนดี( ผลการศึกษาในชั้น ปีที่ 1 ไม่ต่า กว่า 2.75) ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษา อื่นใด ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยาบาล มีจิตสาธารณะและมีเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลดูแลสุขภาพประชาชนในชนบท เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครตามประกาศนี้ ข้อมูลประมาณการ รายรับ-รายจ่าย การศึกษาชั้นปีที่ 2 คลิปวิดีโอ 2 เรื่อง ประกอบด้วย คลิปวิดีโอของผู้สมัครรับทุนการศึกษาแสดงอุดมการณ์ ทัศนคติและความมุ่งมั่น ในการเป็นพยาบาลเพื่อสังคมชนบท

ทุนการศึกษาสร้างโอกาศพยาบาลที่พร้อมทำงานในชนบท ปี 2566 Read More »

มูลนิธิเวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล มอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล

มูลนิธิเวชดุสิตฯปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียด ทุนการศึกษา 280,000 บาท ต่อ หลักสูตร หรือ 70,000 บาท ต่อ ปีการศึกษา มอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องคืนทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ค. 66 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ https://bit.ly/42XccoZ ส่งใบสมัครทาง 📩 E-mail: Suriya.tr@bdms.co.th ————————— สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุริยา ตรีรัตน์ 📞 โทร.076 361 888 ต่อ 2228 📩 E-mail: Suriya.tr@bdms.co.th ———————————— #โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์              

มูลนิธิเวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล มอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล Read More »

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกยศ.ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม) นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว ลงทะเบียนจองคิว (click) (ระบบจองคิว จะเปิดระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2566) ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้   ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อย หากนักศึกษายังไม่พร้อมให้รอรอบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684   *** นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ***

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกยศ.ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.เมธา ศิริกูล รองอธิการบดี รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 ราย โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/2023/03/29/rotary/

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2566

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาอย่างแท้จริง เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือลาพักการศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องมีเวลาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการกำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละราย เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามสำเนา) สำเนาบัตรนักศึกษา (ลงนามสำเนา) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ลงนามสำเนา) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง) เอกสารได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา ห้องสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 (พี่เอ็ม จักรพันธ์) ตามวันและเวลาราชการ (จ.-ศ.) (08.30-16.30 น.) เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2566 Read More »

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) เปิดระบบจองคิวเพื่อยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืม ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566 เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง 1. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ดูรายละเอียด) (พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน) 2. ใบจองคิว (แบบคำขอกู้ยืมเงิน)  หมายเหตุ – ส่งเอกสารที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามวันและเวลาที่นักศึกษาจองคิวไว้ – นักศึกษาที่ลงทะเบียนจองคิวจะต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง หากนักศึกษาจองคิวแล้วไม่มาส่งเอกสาร จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ของกู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 – นักศึกษาที่ออกฝึกสอน/ฝึกสหกิจ ที่กลับมาส่งไม่ทันตามกำหนดการเดือนมีนาคม ให้มาส่งได้ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) Read More »

Spexx ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาการพัฒนานักศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 28 ทุน

Spexx ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาการพัฒนานักศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 28 ทุน เพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2566

Spexx ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาการพัฒนานักศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 28 ทุน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

(เฉพาะนักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ * หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 ** ผู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดียวจะไม่มีรายชื่อ *** นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม 2566 **** ให้นักศึกษาเตรียมทำจิตอาสาจำนวน 36 ชั่วโมง เพื่อประกอบการยื่นกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2566 (ส่งประมาณต้นเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »