ภาพกิจกรรม

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่หนึ่ง ทำบุญตักบาตร)

รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่หนึ่ง ทำบุญตักบาตร) Read More »

ให้ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุ

ทีมงานบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พร้อมตัวแทนนักศึกษา ให้บริการวิชาการ โดยการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับสามเณรด้วยสุขบัญญัติ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ให้ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุ Read More »

ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง \”นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล\”

ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7เรื่อง \”นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล\” เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง \”นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล\” Read More »

กิจกรรมบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22 เมษายน 2562

กิจกรรมบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Read More »

กิจกรรมเฟรชชี่เพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเฟรชชี่เพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

กิจกรรมเฟรชชี่เพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Read More »

ศึกษาดูงานสายวิชาชีพพยาบาล

ศึกษาดูงานสายวิชาชีพพยาบาล ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานสายวิชาชีพพยาบาล Read More »

โครงการปรับกระบวนทัศน์การเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

โครงการปรับกระบวนทัศน์การเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต ตำบล รังสิต อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 ประเทศไทย

โครงการปรับกระบวนทัศน์การเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล Read More »