ประกาศยกย่องชื่นชมนักศึกษา

ประกาศยกย่องชื่นชมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่” วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสงธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย นักศึกษาพยาบาลดีเด่น

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เนื่องในพิธีมอบรางวัล และเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย แด่เธอ…ผู้ปกป้องประชาชนจากภัยโรคระบาด และ แด่เธอ…พยาบาลแห่งสังคมอนาคต วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ขอแสดงความชื่นชม อ.กัลยาภรณ์ เชยโพธิ์ อาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน และนางสาว อมรพรรณ ฤทธิ์ตะเกตุ, นางสาว กรพิณ พินสุวรรณ, นางสาวอรยา อยู่ยัง, นางสาว สุภัชญา เป็นพุ่ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ขณะออกฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ได้ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งร.พ.ให้แก่ผู้ประสบเหตุมอเตอร์ไซต์ล้ม บริเวณถนนเลียบคลองหก ใกล้วัดผลาหาร”