ประกาศยกย่องชื่นชมนักศึกษา

ประกาศยกย่องชื่นชมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี นางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”

ขอแสดงความยินดี นางสาวปุณยาพร ปะเลย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชนะเลิศ ได้รับตำแหน่ง นางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดี นางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖” Read More »

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความซื่อสัตย์พบเงินในห้องพัก (โครงการค่าบคุณธรรม ณ วัดมหาจุฬาลกรณราชูทิศ) จำนวน 4,180 บาทนำส่งอาจารย์

ขอแสดงความชื่นชม นางสาวชนากานต์ ม่วงชุม และนางสาวอุชุกร พลรัตน์ ที่พบเงินในห้องพัก (โครงการค่าบคุณธรรม ณ วัดมหาจุฬาลกรณราชูทิศ) จำนวน 4,180 บาทนำส่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งอาจารย์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบทางวัดแล้ว ให้ถวายกับท่านรักษาการเจ้าอาวาส (พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.รองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.) ทางคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาในโครงการฯ ได้ถวายให้กับท่านรักษาการเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่26 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความซื่อสัตย์พบเงินในห้องพัก (โครงการค่าบคุณธรรม ณ วัดมหาจุฬาลกรณราชูทิศ) จำนวน 4,180 บาทนำส่งอาจารย์ Read More »

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยศีรษะกระแทกพื้น หมดสติ บริเวณตลาดเหรียญทอง

ขอแสดงความชื่นชม น.ส.ธนภรณ์ แจ่มสว่าง, น.ส.กนกพร อนันต์, น.ส.พบพร วงษ์จวง, น.ส.รุจิรา ภูมิภาค นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยล้ม ศีรษะกระแทกพื้น หมดสติ มีอาการชัก กัดลิ้นของตนเอง บริเวณตลาดเหรียญทอง ซอยพรธิสาร ตำบลคลองหก ช่วยประสานงานกับทางโรงพยาบาล และกู้ภัยทำการช่วยเหลือขั้นต่อไป

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยศีรษะกระแทกพื้น หมดสติ บริเวณตลาดเหรียญทอง Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่” วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสงธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่” Read More »

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย นักศึกษาพยาบาลดีเด่น

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เนื่องในพิธีมอบรางวัล และเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย แด่เธอ…ผู้ปกป้องประชาชนจากภัยโรคระบาด และ แด่เธอ…พยาบาลแห่งสังคมอนาคต วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย นักศึกษาพยาบาลดีเด่น Read More »

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ขอแสดงความชื่นชม อ.กัลยาภรณ์ เชยโพธิ์ อาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน และนางสาว อมรพรรณ ฤทธิ์ตะเกตุ, นางสาว กรพิณ พินสุวรรณ, นางสาวอรยา อยู่ยัง, นางสาว สุภัชญา เป็นพุ่ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ขณะออกฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ได้ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งร.พ.ให้แก่ผู้ประสบเหตุมอเตอร์ไซต์ล้ม บริเวณถนนเลียบคลองหก ใกล้วัดผลาหาร”

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Read More »