นัดพบตลาดงานพยาบาล RMUTT Nursing job fair 2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการ RMUTT Nursing job fair 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารกับการรับสมัครงานของสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลโดยตรง การจัดงานในครั้งนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลรามารธิบดี, เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, โรงพยาบาล CGH สายไหม, โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare, โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลรวมใจรักษ์, โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลรามคำแหง, และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “เส้นทางในการประกอบวิชาชีพการในต่างประเทศ โดย พว.ธีรยุทธ อยู่นันต์ CEO & Founder, Bright RN การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายอันดีร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการต่างๆ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน ผ่านการจ้างงานเต็มที่และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง #Nurse@RMUTT SDG3, SDG8

นัดพบตลาดงานพยาบาล RMUTT Nursing job fair 2023 Read More »