สโมสรนักศึกษา

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้ง อันดับที่ 1 นางสาววชิราภรณ์ โทษาธรรม นายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 Read More »

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 2562

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 2562 Read More »