กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการเตรียมจัดทำกระทง กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี