ประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วย ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดให้มีการสอบของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงขอประกาศตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังตารางสอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1904 นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ลงทะเบียนเรียน : 27-28 มิ.ย.2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 : 4 ก.ค.2565 ชำระค่าลงทะเบียน : 12-18 ก.ค.2565 สอบกลางภาค : 27 ส.ค.-4 ก.ย.2565 สอบปลายภาค : 25 ต.ค.-7 พ.ย.2565 รายวิชาสำหรับการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 11-14 เมษายน 2565 กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน 19-25 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจใน วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) ดังเอกสารแนบนี้

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ

ขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน * จำนวน 100 ที่นั่ง เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเข็มที่ระลึกและตราสัญลักษณ์ สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกประกาศการออกแบบเข็มที่ระลึก ได้พิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วปรากฎผลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลิตา ภักดีไทย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาจริยกรรมการบริการสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาจริยกรรมการบริการสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 หากสามารถจัดโครงการได้ คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID–19

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

โครงการพัฒนาจริยธรรมการบริการสำหรับผู้ช่วยพยาบาล

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมการบริการสำหรับผู้ช่วยพยาบาล วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ ลิงค์ดังต่อไปนี้ https://forms.gle/ZupbRx6TWTRfhMoVA