คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4  จัดโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาพยาบาลศาสตร์ และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสถาบันพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั่วประเทศเข้าร่วม 28 สถาบัน มีผู้สนใจเข้าร่วม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 800 คน ทั้ง ณ สถานที่จัดงานและในรูปแบบออนไลน์ ภายบูธของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 Read More »