บริการวิชาการ

บริการวิชาการ:ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย แก่ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก ณ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561

บริการวิชาการ:ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก Read More »

คณบดีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร วัดปัญญานันทาราม

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตาจารย์ สุนทรี ภานุทัต ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร วัดปัญญานันทาราม

คณบดีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร วัดปัญญานันทาราม Read More »