กิจกรรมสานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่

กิจกรรมสานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมสานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ณ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน(พล.ปตอ.) เกียกกาย 31 พฤษภาคม 2562 

กิจกรรมสานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ Read More »