คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ระบบยืม-คืนหนังสือ และสมัครชิกระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านทาง http://www.opac.rmutt.ac.th/main/index.aspx ระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น WIFI-RMUTT RMUTT mail  และระบบ Intranet Outlook ฯลฯ

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย Read More »