กิจกรรม\”เราทำดีด้วยหัวใจ ห่วงใยประชาชน\”

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ออกหน่วยบริการประชาชน ในกิจกรรม\”เราทำดีด้วยหัวใจ ห่วงใยประชาชน\” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

กิจกรรม\”เราทำดีด้วยหัวใจ ห่วงใยประชาชน\” Read More »