ภาพกิจกรรม แนะแนว รร.พรหมคีรีพิทยาคม

อาจารย์ยุภา โพผา และอาจารย์ปุณรดา พวงสมัย พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบูทต้อนรับและแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับบุคลากรและนักเรียน รร.พรหมคีรีพิทยาคม ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสงธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรม แนะแนว รร.พรหมคีรีพิทยาคม Read More »