กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีที่ 2 ขั้นไป)กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2 : 20 – 21 มิถุนายน 2562 ชำระค่าลงทะเบียนเรียน : 2 – 8 กรกฎาคม 2562 ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 : คลิก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนด้วยระบบ RMUTT Student Smart Serviceผู้ใช้ android , ผู้ใช้ IOS หรือผ่าน เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หัวข้อ ระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา ตรวจสอบรายวิชาสำหรับการลงทะเบียน คลิก

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Read More »