ตรวจสอบและติดต่อประสานงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ตรวจสอบและติดต่อประสานงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 45 \”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์\” เพื่อให้เป็นมาตรฐาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อาหารสะอาด รสชาติอร่อย  clean food good taste

ตรวจสอบและติดต่อประสานงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร Read More »