โครงการทัศนศึกษาตามเส้นทางคำสอนพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่เพื่อการดำรงชีวิต

โครงการทัศนศึกษาตามเส้นทางคำสอนพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่เพื่อการดำรงชีวิตวันที่ 26 มิถุนายน 2562ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

โครงการทัศนศึกษาตามเส้นทางคำสอนพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่เพื่อการดำรงชีวิต Read More »