ขอแสดงความยินดี นางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”

ขอแสดงความยินดี นางสาวปุณยาพร ปะเลย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชนะเลิศ ได้รับตำแหน่ง นางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดี นางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖” Read More »