คณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องบรรยายตันติวงศ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย(คลองหก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 Read More »

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559 Read More »

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »