ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 งาน โดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างงานติดตั้งหลังคากันแดด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างงานติดตั้งหลังคากันแดด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างงานติดตั้งหลังคากันแดด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมชุดระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมล้านทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมชุดระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมล้านทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมชุดระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมล้านทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระแทกเมตริกซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระแทกเมตริกซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระแทกเมตริกซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดและพื้นอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดและพื้นอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดและพื้นอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 96 รายการโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 96 รายการโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 96 รายการโดยวิธีเจาะจง Read More »