ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
แชร์ไปยัง FACEBOOK