เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ใบแสดงผลการเรียน (6 เทอม) ตัวจริง พร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน กำหนดการ สมัครด้วยตนเอง วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูล: โทร.0 2549 […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.th สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ สละสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม Read More »