รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 2 อัตรา 11,500 บาท วันเวลารับสมัคร: 16-25 กันยายน 2562สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี 12110 โทร. 0 2549 3123 วันสอบคัดเลือก: 26 กันยายน 2562 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น.) ประกาศผลสอบ: 27 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2549 3123 และทาง https://nurse.rmutt.ac.th รายงานตัวปฏิบัติงาน : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.00 น.) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ Read More »