ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผ่านเว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์ 5 มกราคม 2562  เลขที่ 1-60 รายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 61-84 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ยืนยันสิทธิ์ 30-31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 18-30 เมษายน […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO) Read More »