ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ใบแสดงผลการเรียน (6 เทอม) ตัวจริง พร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน กำหนดการ สมัครด้วยตนเอง วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูล: โทร.0 2549 […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) Read More »