ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โรงพยาบาลรวมใจรักษ์
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • เป็นนักศึกษา ประจำหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

  • ทุนการศึกษา ทุนละ 50,000 บาท
  • ระยะเวลาในการใช้ทุนคืน (ทำงานที่รพ.รวมใจรักษ์) หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา2 ปี
  • ค่าตอบแทน ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ไม่รวมค่าใบประกอบ และค่าล่วงเวลา (OT)
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลญาติสายตรง
  • มีค่าช่วยเหลือค่าที่พัก

สมัครขอรับเอกสารรับทุนได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 02-549-3108

Facebook