ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 4(Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร

  • 25-30 พฤษภาคม 2565 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 4 (Direct Admission)
  • 2 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS 4 (ม.6) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ผ่านเว็บมหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบ

    • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ากลุ่มLine เพื่อเตรียมขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
  • 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft teams
  • 6 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามรูปแบบการสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด จัดส่งผลการตรวจสุขภาพโหลดได้ที่ https://bit.ly/NS-RMUTTHealthReport เขียนกำกับลำดับที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มุมขวาเอกสาร จัดส่งได้ที่ E-mail nursing@rmutt.ac.th ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 16.00 เท่านั้น

2.ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและรายงานตัว เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางไลน์โดยแสกน QR Codeในไฟล์ประกาศ หรือคลิก https://forms.gle/4qJ4Eqs4euN9wSHb6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น. กรณีที่ไม่สามารถเข้ากลุ่ม Line ได้สามารถติดต่อที่ facebook แฟนเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่มีรายชื่อจะตรวจสอบข้อมูล ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสัมภาษณ์ในระบบก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์

4. การสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft teams

5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากติดต่อผู้สมัครไม่ได้ภายในเวลา 14.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ข้อมูลหลักสูตรและกำหนดการรับสมัครในรอบอื่นๆ

คลิก >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (rmutt.ac.th)

แชร์ไปยัง FACEBOOK