ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS 4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาเวลา

ข้อมูลหลักสูตรและกำหนดการรับสมัครในรอบอื่นๆ

คลิก >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (rmutt.ac.th)

แชร์ไปยัง FACEBOOK