ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS 3 (ม.6) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS3 (Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรและกำหนดการรับสมัครในรอบอื่นๆ

คลิก >> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (rmutt.ac.th)

แชร์ไปยัง FACEBOOK