พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา 2566

Facebook