รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS2 Quota (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

รอบ TCAS2 Quota (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์


  • คุณสมบัติ

   • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
   • หลักฐานที่ใช้
    • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
     • สำเนาบัตรประชาชน
     • สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
    • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
  • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (rmutt.ac.th)
   • โรงเรียนในพื้นที่ ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) รร.เขตพื้นที่ภาคกลาง  21 จังหวัด (กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี)
   • หรือ โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัย 460 โรงเรียน กดดูรายชื่อโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษาMOU
  • ระเบียบการรับสมัคร  (คลิก) 
  • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
   • 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  เปิดรับสมัคร
   • 16 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   • 23 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. 
   • 30 มีนาคม 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
   • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
   • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

  คลิกสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (rmutt.ac.th)

 

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แชร์ไปยัง FACEBOOK