นัดพบตลาดงานพยาบาล RMUTT Nursing job fair 2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการ RMUTT Nursing job fair 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารกับการรับสมัครงานของสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลโดยตรง การจัดงานในครั้งนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ได้แก่

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลในเครือ พญาไท
  • โรงพยาบาลพญาไท 1 (ราชเทวี กรุงเทพฯ)
  • โรงพยาบาลพญาไท 2 (พญาไท กรุงเทพฯ)
  • โรงพยาบาลพญาไท 3 (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ)
  • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (กรุงเทพฯ)
  • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ชลบุรี)
 • โรงพยาบาลในเครือ เปาโล
  • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน (กรุงเทพฯ)
  • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (สมุทรปราการ)
  • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 (กรุงเทพฯ)
  • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต (ปทุมธานี)
  • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (กรุงเทพฯ)
  • โรงพยาบาลเปาโล พระปะแดง (สมุทรปราการ)
 • โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (นครสวรรค์)
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร
  • โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
  • โรงพยาบาลพิษณุเวช (พิษณุโลก)
  • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
  • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
  • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ (ชุมพร )
 • โรงพยาบาล CGH สายไหม (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลวิภาวดี (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลรามคำแหง (กรุงเทพฯ)
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (ปทุมธานี)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “เส้นทางในการประกอบวิชาชีพการในต่างประเทศ โดย พว.ธีรยุทธ อยู่นันต์ CEO & Founder, Bright RN การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายอันดีร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการต่างๆ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน ผ่านการจ้างงานเต็มที่และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง

#Nurse@RMUTT SDG3, SDG8

Facebook