ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ครั้งที่ 1/2566

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 6230207
ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงานที่บรรจุ         คณะพยาบาลศาสตร์
อัตราค่าจ้าง                19,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

แชร์ไปยัง FACEBOOK