ขอแสดงความยินดี นางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”

ขอแสดงความยินดี

นางสาวปุณยาพร ปะเลย์

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ชนะเลิศ ได้รับตำแหน่ง นางนพมาศ
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK