รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Nursing Preparation for entering the aged society

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 ถึง 16.45 น. (ช่องทางออนไลน์) ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 ถึง 16.45 น. (ช่องทางออนไลน์)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025493109 หรือช่องทางแฟนเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://www.facebook.com/nursermutt

 1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม กำหนดการ หนังสือเชิญ รายชื่อ ได้ตามลิงค์นี้ CNEU66-RMUTT หรือ https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/meenakan_j_rmutt_ac_th/ErYl46JrRWRAnaVXayZREXcB2FqKBzVrlv2hTfCUT9epBA?e=Ng6rgL
 2. สามารถเข้าลิงค์สำหรับการประชุมได้ดังนี้
  1. ทดสอบเข้าระบบ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00-15.40 น.  [TEST] Nursing Preparation for entering the aged society
   Time: Jul 19, 2023 03:00 PM Bangkok
   Meeting ID: 566 838 9987 Passcode: NSRMUTT
  2. เข้าประชุมในวันจริง วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.45 น. Topic: การประชุมวิชาการโครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society
   Time:  Jul 20, 2023 08:30 AM and Jul 21, 2023 08:30 AM

   สามารถคลิกเพื่อเข้าประชุมในวันเวลาดังกล่าว จากลิงค์ ที่ได้จัดส่งในอีเมล์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แชร์ไปยัง FACEBOOK