ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยศีรษะกระแทกพื้น หมดสติ บริเวณตลาดเหรียญทอง

ขอแสดงความชื่นชม
น.ส.ธนภรณ์ แจ่มสว่าง, น.ส.กนกพร อนันต์, น.ส.พบพร วงษ์จวง, น.ส.รุจิรา ภูมิภาค

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยล้ม ศีรษะกระแทกพื้น หมดสติ มีอาการชัก กัดลิ้นของตนเอง
บริเวณตลาดเหรียญทอง ซอยพรธิสาร ตำบลคลองหก ช่วยประสานงานกับทางโรงพยาบาล และกู้ภัยทำการช่วยเหลือขั้นต่อไป
แชร์ไปยัง FACEBOOK