โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการกิจกรรม
โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยมี รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา เป็นประธานในพิธี

แชร์ไปยัง FACEBOOK