ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”

วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสงธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK