พิธีมอบหมวกพยาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 256

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคานนท์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีคณาจารย์ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ณ อาคารศิลปกรรม 5 (ศิลปะประจำชาติ) มทร.ธัญบุรี

ดูรูปทั้งหมด คลิก >> http://www.photo.rmutt.ac.th/wp-content/images/20221118-Nursing/album/index.html

ภาพบรรยากาศถ่ายทอดสด คลิก >> https://www.facebook.com/NurseRMUTT/videos/1212399266286409

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK