กำหนดการลงทะเบียนขั้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1904

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

  • ลงทะเบียนเรียน : 18-19 พฤศจิกายน 2565
  • เปิดภาคการศึกษาที่ 2 : 28 พฤศจิกายน 2565
  • ชำระค่าลงทะเบียน : 3-9 ธันวาคม 2565
  • สอบกลางภาค : 21-29 มกราคม 2566
  • สอบปลายภาค : 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2566

รายวิชาสำหรับการลงทะเบียน

แชร์ไปยัง FACEBOOK