พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565
ณ ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK