ประกาศรับสมัครนักศึกษา Part-Time ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษา Part-Time ปีงบประมาณ 2566

นักศึกษาผู้สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารดังแจ้งไว้ในใบสมัครนี้
นักศึกษาสามารถนำเอกสารใบสมัครส่งได้ที่งานกิจการนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2565

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ (กรณีนักศึกษาร่วมโครงการ)
  2. รูปถ่าย นศ. 1 รูป
  3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด
  4. สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK