ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ขอแสดงความชื่นชม
อ.กัลยาภรณ์ เชยโพธิ์ อาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน และนางสาว อมรพรรณ ฤทธิ์ตะเกตุ, นางสาว กรพิณ พินสุวรรณ, นางสาวอรยา อยู่ยัง, นางสาว สุภัชญา เป็นพุ่ม

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ขณะออกฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ได้ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งร.พ.ให้แก่ผู้ประสบเหตุมอเตอร์ไซต์ล้ม บริเวณถนนเลียบคลองหก ใกล้วัดผลาหาร”
แชร์ไปยัง FACEBOOK