แผนการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (RN 4ปี)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)
  • โรงเรียนในพื้นที่ ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) รร.เขตพื้นที่ภาคกลาง 21 จังหวัด (กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี)
  • หรือ โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัย 400 โรงเรียน กดดูรายชื่อโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษาMOU
  • 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566 ปฏิทินการรับสมัคร คลิก
  • 18 มีนาคม 2566
  • 25 มีนาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ (เริ่ม 09.00 น.)
  • 1 เมษายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 26 มิถุนายน 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

คลิกสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)

คลิกเพื่อสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
  • 9 มิถุนายน 2566 สอบสัมภาษณ์
  • 11 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 26 มิถุนายน 2566 เปิดภาคการศึกษา 2565
  • จำนวนรับ ประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า

สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)

หรือสอบถามการรับสมัครในทุกหลักสูตรได้ที่ งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ โทร. 02 549 3109, 080 600 0793

แชร์ไปยัง FACEBOOK