กำหนดการปรับพื้นภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (Basic English)

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
25-27กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-18.00 น.
สำหรับนักศึกษารอบเพิ่มเติม
เข้าสอบออนไลน์ใช้โปรแกรม Speexx
28 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ  พร้อมแนะนำการเข้าเรียนโปรแกรม Speexx
ผ่านทางไลน์โอเพ่นแชท 
(แยกกลุ่มนักศึกษา U และ S)
นักศึกษาที่ได้ U ให้เรียน On-site กับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
29-31 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาทุกคนเข้าสอบออนไลน์ Pre-test
เพื่อรับหลักสูตรในการเรียนออนไลน์
5 สิงหาคม 2565 นักศึกษาที่ได้ U ให้เลือกตารางเรียนโดยสแกนเข้ากลุ่มโอเพ่นแชท
 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2(ประกาศ ณ วันที่ 8 ส.ค.65)
 ตารางเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
เริ่มเรียน
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้เรียนปรับพื้นกับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ รวมจำนวน 30 ชั่วโมง เป็นต้นไป ทาง On-site ตารางเรียนดังนี้
–  วันจันทร์ เวลา 17.00-21.00 น. จำนวน 1 กลุ่ม
–  วันพุธ    เวลา 17.00-21.00 น. จำนวน 2 กลุ่ม
–  วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-21.00 น.จำนวน 1 กลุ่ม
–  วันศุกร์   เวลา 17.00-21.00 น. จำนวน 2 กลุ่ม
–  วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น.จำนวน 2 กลุ่ม
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา12.30-16.30น. จำนวน 2 กลุ่ม
แชร์ไปยัง FACEBOOK