ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ไปยัง FACEBOOK