ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1904

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

  • ลงทะเบียนเรียน : 27-28 มิ.ย.2565
  • เปิดภาคการศึกษาที่ 1 : 4 ก.ค.2565
  • ชำระค่าลงทะเบียน : 12-18 ก.ค.2565
  • สอบกลางภาค : 27 ส.ค.-4 ก.ย.2565
  • สอบปลายภาค : 25 ต.ค.-7 พ.ย.2565

รายวิชาสำหรับการลงทะเบียน

แชร์ไปยัง FACEBOOK