ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สรุปวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS2 Quota
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามรูปแบบการสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด และนำข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์อัพโหลดเข้าระบบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ 16-19 เมษายน 2565 และจัดส่งผลการตรวจสุขภาพโหลดได้ที่ https://bit.ly/NS-RMUTTHealthReport เขียนกำกับลำดับที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มุมขวาเอกสาร จัดส่งได้ที่ E-mail nursing@rmutt.ac.th ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 เมษายน 2565 เท่านั้น
  2. ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและรายงานตัว เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางไลน์โดยแสกน QR Code วันที่ 15 – 20 เมษายน 2565 กรณีที่ไม่สามารถเข้ากลุ่ม Line ได้ ติดต่อที่ facebook แฟนเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่มีรายชื่อจะตรวจสอบข้อมูลสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาผลการเรียน ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสัมภาษณ์ในระบบก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์
  4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากอาจารย์หรือกรรมการสอบ ภายในเวลา 14.00 น.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โทรติดต่อกลับตามรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ เบอร์ติดต่อ 0806000793

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

แชร์ไปยัง FACEBOOK