การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 11-14 เมษายน 2565
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน 19-25 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ไปยัง FACEBOOK