เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ

ขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน

* จำนวน 100 ที่นั่ง เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

แชร์ไปยัง FACEBOOK