ผลงานวิจัย (Best Practice) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ที่ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 (รูปแบบ Onsite และ Online) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

มอบรางวัล Best Practice แด่
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK